Informacje ogólne


Regulamin zawiera ogólne zasady korzystania z ze sklepu farry.sklep.pl

Właścicielem sklepu jest firma Farry Tekstylia Urszula Sajdak-Farry, znajdującej się przy  ul Miechowska 5,

32-250 Charsznica.

REGON 360 648 653

NIP: 659 132 84 50

zwany dalej Sklepem, Sprzedającym.


Zasady korzystania ze sklepu

Sprzedaż odbywa się poprzez internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym www.farry.sklep.pl

Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym www.farry.sklep.pl po uprzedniej rejestracji umożliwiającej założenie własnego konta, lub też bez niej, jako użytkownik niezarejestrowany. Rejestracja jest dobrowolna. Rejestracja Klienta ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji.

Wszystkie dane osobowe Klienta umieszczone w naszym sklepie celem rejestracji bądź składania zamówień są wykorzystywane tylko w celu obsługi zamówień, Klient ma do nich bieżący dostęp po zalogowaniu się w sklepie i prawo ich modyfikacji. Sklep nie udostępnia danych żadnym podmiotom zewnętrznym.

Firma Farry Tekstylia, Urszula Sajdak-Farry zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientowi informacji związanych tylko i wyłącznie z zamówieniem.

Wszystkie ceny podawane są w złotówkach i zawierają podatek VAT. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki. Sklep wystawia faktury VAT na życzenie klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów, bądź wprowadzania innych zmian. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.


Zamawianie

Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie prawdziwych i bezbłędnie wypełnionych danych: imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon kontaktowy, e-mail. W przypadku podania nieprawdziwych, lub niepełnych, błędnych danych, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone mailowo przez Sprzedającego.


Realizacja zamówienia i płatności

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie, o dostępności lub nie informuje adnotacja umieszczona przy każdym towarze. W przypadku niedostępności części zamówionych towarów, a dokonania pomimo tego zakupu towaru przez kupującego, Sprzedający skontaktuje się z Klientem, w celu ustalenia, w jaki sposób zamówienie ma zostać zrealizowane: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, płatność on-line PayU, pobranie - płatność przy odbiorze przesyłki.

Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności kwoty będącej sumą zakupionych towarów i kosztów wysyłki.

Kupujący razem z zakupionym towarem otrzyma paragon fiskalny lub fakturę VAT

Nie wysyłamy przesyłek zagranicznych "za pobraniem". Koszty i warunki wysyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie.Zwrot towarów

Zgodnie z ustawą Dz.U. 2014 poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientom przysługują następujące prawa:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Zwrot należności następuje w ciągu 14 dni.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Sprzedawca nie odbiera przesyłek płatnych przy odbiorze („za pobraniem”).

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@farry.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu, fakt ten powinien być zgłoszony przewoźnikowi i powinien zostać spisany w jego obecności protokół zniszczeń.

Towar, którego dotyczy odstąpienie należy przesłać w stanie niezmienionym chyba że zmiana wynikła w granicach zwykłego zarządu nad rzeczą, na adres sklepu wraz z dokumentem zwrotu, ( nie dotyczy dowodu zakupu i faktury ).

Zwrot należności za odesłany towar i koszt przesyłki do nas dokonany zostanie na numer konta i adres podany w dokumencie zwrotu dołączonym do przesyłki w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru.

Sprzedający nie odbiera przesyłek odesłanych do siedziby Sprzedającego za pobraniem lub nadanych na koszt Sprzedającego.

 
Składanie reklamacji

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: biuro@farry.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Farry Tekstylia, Urszula Sajdak-Farry ul Miechowska 5, 32-250 Charsznica. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.  Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego Dz.U. 2014 poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz wszelkie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez Sprzedającego